خرده فروشی چین در ماه اوت + 5.4٪ سالانه (انتظار می رود + 3.5٪)، تولید صنعتی + 4.2٪ (3.8٪)

بیشتر در راه است

خرده‌فروشی YTD + 0.5% در سال

  • انتظار می رود + 0.2٪، قبل از -0.2٪

نرخ بیکاری بررسی شده 5.3 درصد نیز یک ضربه است

  • انتظار می رود 5.4٪، قبل از 5.4٪

—-

داده های رسمی قوی تر از حد انتظار نشان می دهد. در کوتاه مدت، داده های رسمی چیزی است که ما باید ادامه دهیم. منابع مستقل بیشتری با این اعداد مخالفت خواهند کرد.


منبع: https://forexlive.com/news/china-august-retail-sales-54-yy-expected-35-industrial-production-42-38-20220916/

مجموعه‌ای از ضربان‌ها با 3 عنوان اصلی که همگی از تخمین‌های میانه مرکزی شکست می‌خورند.

بیشتر:

داده‌های فعالیت از چین برای اوت 2022.

تولید صنعتی YTD + 3.6% سالانه

  • برآورد مورد انتظار 3.6٪، قبل از 3.5٪