پیش از NZ امروز تصمیم سیاست بانک مرکزی نیوزلند در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت نیوزلند است.

  • 0200 GMT
  • ساعت 10 شب به وقت شرق آمریکا

-4.1% سالانه

  • انتظار 3.6٪، قبل -4.0٪

پیش نمایش ها:

محبوبترین