حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده 517 هزار در مقابل برآورد 185 هزار. نرخ بیکاری 3.4 درصد در مقابل 3.5 درصد برآورد شده است

حقوق و دستمزد غیرکشاورزی 517 هزار افزایش یافت

دلار در حال افزایش است.


منبع: https://www.forexlive.com/news/us-nonfarm-payroll-517k-vs-185k-estimate-unemployment-rate-34-vs-35-estimate-20230203/

ضربان بزرگی که ممکن است برخی از مشکلات فصلی داشته باشد، اما با دستاوردها و تجدید نظرهای بسیار فراتر از انتظارات چشمگیر است. میانگین افزایش در سال 2022، 401 هزار بود

رشد شغلی گسترده بود که منجر به پیشرفت در اوقات فراغت و مهمان نوازی، خدمات حرفه ای و تجاری و مراقبت های بهداشتی شد. اشتغال نیز در دولت افزایش یافت که تا حدی بازتاب بازگشت کارگران از اعتصاب بود.