حرکت نزولی قوی در حال حاضر – Scotiabank

با حاکم شدن دیدگاه‌های نزولی، یورو/دلار آمریکا به سمت پایین‌تر حرکت می‌کند. اقتصاددانان Scotiabank انتظار دارند که این جفت ارز تحت فشار باقی بماند.

مقاومت در 0.9970 تراز می شود


منبع: https://www.fxstreet.com/news/eur-usd-strong-bearish-momentum-at-present-scotiabank-202208241312

روند خرسی گسترده‌تر دست نخورده باقی می‌ماند و در حال حاضر از حمایت حرکت نزولی قوی برخوردار است.

“مقاومت 0.9970 و 1.0000/10 است.”

تنها نکته قابل توجه از دیدگاه من، شیوع نزولی یورو در سراسر صفحه نمایش و تفسیر بازار است.