حراج 43 میلیون دلاری و اسکناس های 5 ساله در خزانه داری آمریکا در اوج ساعت انجام می شود

خزانه داری آمریکا در مرحله بعدی 42 میلیارد دلار و 5 اسکناس و ساعت 1 بعد از ظهر ET به حراج خواهد گذاشت. میانگین 6 ماهه اجزای اصلی نشان می دهد:

  • دم دم + 0.7 امتیاز پایه
  • پیشنهاد برای پوشش 2.35X
  • هدایت 18.2٪
  • غیر مستقیم 62.4%
  • فروشندگان 19.4٪

آخرین حراج اسکناس 5 ساله با نرخ 4.192% با 1.8- واحد پایه عرضه شد. بازده 5 ساله فعلی 4.0٪ است


منبع: https://forexlive.com/news/us-treasury-is-auction-of-43-million-and-5-year-notes-at-the-top-of-the-hour-20221121/