حراج های خزانه داری ایالات متحده 35 میلیارد دلار اسکناس 7 ساله را با بازدهی بالای 3.921 درصد ارائه می کند.


خزانه داری آمریکا 35 میلیارد دلار از 7 اسکناس نزدیک را با بازدهی بالای 3.921 درصد به حراج گذاشت. این حدود یک نقطه پایه بالاتر از سطح WI در زمان حراج بود:

  • پیشنهاد برای پوشش 2.45X
  • کارگردانی 16.17٪
  • غیر مستقیم 68.08 درصد گرفت
  • فروشندگان 15.75٪ را گرفتند

حراج بزرگی نیست


منبع: https://www.forexlive.com/news/us-treasury-auctions-offer-35-billion-of-the-7-year-notes-at-a-high-yield-of-3921-20221229/