حراج صورتحساب 4 هفته ای ایالات متحده: 4.49٪ در مقابل 4.5٪ قبلیمنبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-4-week-bill-auction-449-vs-previous-45-202302021636