حراج اسکناس دو ساله ایالات متحده: 4.139% در مقابل 4.373% قبلیحراج اسکناس دو ساله ایالات متحده: 4.139% در مقابل 4.373% قبلی


منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-2-year-note-auction-4139-vs-previous-4373-202301241802