• تجدید فشارهای تورمی ناشی از انرژی، قیمت محصولات یک خطر بسیار واقعی است
  • این که چقدر سیاست های سختگیرانه اضافی مورد نیاز خواهد بود، جنبه اساسی مذاکرات فدرال رزرو باقی می ماند
  • با نرم شدن بازار کار، فدرال رزرو با انتخاب های پیچیده ای روبرو خواهد شد
  • فشارهای تورمی ادامه دار منعکس کننده تنگنای بازار کار است
  • هرچه تورم طولانی‌تر بالا بماند، شانس بیشتری برای مقابله با آن افزایش می‌یابد.