تولید ناخالص داخلی ماهانه اکتبر کانادا + 0.1٪ در مقابل + 0.1٪ انتظار می رود


  • قبلی +0.1٪ بود (به +0.2٪ بازبینی شد
  • خدمات + 0.3٪
  • کالاها -0.7%
  • افزایش تولید ناخالص داخلی نوامبر “اساسا بدون تغییر”
  • گزارش کامل

داده های CPI این هفته کانادا بسیار داغ بود، اما می توانید خنک شدن را در این اعداد مشاهده کنید. با این حال، بررسی اعداد و ارقام بخش معدن در اینجا دشوار بود، اما دوام نخواهد داشت. نگران‌کننده‌تر، انقباض 0.7 درصدی در تولید است که منجر به کاهش 1.1 درصدی در تولید کالاهای بادوام می‌شود. این چهارمین کاهش در شش ماه گذشته است.

کارمند دولتی بودن خوب است


منبع: https://www.forexlive.com/news/canadian-october-monthly-gdp-01-vs-01-expected-20221223/