تولید ناخالص داخلی سنگاپور (QoQ) کمتر از انتظارات (-0.2%) در سه ماهه اول: واقعی (-0.7%)منبع: https://www.fxstreet.com/news/singapore-gross-domestic-product-qoq-below-expectations-02-in-1q-actual-07-202304140003منبع: https://www.fxstreet.com/news/singapore-gross-domestic-product-qoq-below-expectations-02-in-1q-actual-07-202304140003
بخوانید:  G7 قصد دارد سقف قیمت نفت روسیه را در روز چهارشنبه اعلام کند