تورم بریتانیا از اکتبر 1981 به بالاترین حد خود رسید، اما می‌توانست خیلی بدتر هم باشد


در برخی زمینه‌ها، سقف قیمتی Ofgem با ضمانت قیمت انرژی (EPG) از ماه اکتبر جایگزین شد و در حالی که شاهد افزایش قیمت‌های انرژی بودیم، نرخ این افزایش محدود بود تا یک خانوار معمولی در بریتانیا مجبور به پرداخت هزینه شود. به طور متوسط، قبض انرژی حدود 2500 پوند در سال است.

اما بر اساس گزارش ONS، بدون اجرای EPG، قیمت برق و گاز تا 75 درصد (به جای 25 درصد ثبت شده) افزایش می یافت و این به نرخ تورم سرفصل سالانه 13.8 درصد تبدیل می شد (! ) بجای. بله کسی شماره تلفن دفتر بیلی را دارد؟


منبع: https://forexlive.com/news/uk-inflation-hits-highest-since-october-1981-but-it-could-have-been-much-worse-20221116/