تنظیم کننده انرژی بریتانیایی Ofgem سقف قیمت گاز و برق را با 80 درصد افزایش به 3549 پوند رساند.

زمستان در راه است و سرفصل های انرژی اروپا بهتر نمی شود. افزایش سقف قیمت از 1 اکتبر سال جاری اعمال خواهد شد و از 1971 پوند در حال حاضر افزایش می یابد زیرا Ofgem می گوید که “منعکس کننده افزایش مداوم قیمت های عمده فروشی جهانی گاز است”. با افزودن اینکه ممکن است برخی از تامین کنندگان قبل از آن شروع به افزایش بدهی مستقیم برای تقسیم هزینه ها کنند.


منبع: https://www.forexlive.com/news/british-energy-regulator-ofgem-lifts-gas-electricity-price-cap-by-80-to-3549-20220826/