تمرکز بر تورم آلمان و منطقه یورو در این هفته – TDS


تحلیلگران TD Securities (TDS) قطعه ای از آنچه از داده های تورم آینده آلمان و منطقه یورو انتظار دارند ارائه می دهند.

نقل قول های کلیدی

در حالی که تورم اصلی در آلمان و منطقه یورو احتمالاً به دلیل کاهش قیمت بنزین و کاهش تورم برق کاهش یافته است، افزایش دیگری در تورم اصلی باید فشار را بر بانک مرکزی اروپا حفظ کند.

با نگاهی به آینده، تورم کل باید در سال 2023 به دلیل اثرات پایه و یارانه های دولتی، مانند ترمز برق و گاز در آلمان، سریعتر شروع به کاهش کند.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/focus-on-german-and-eurozone-inflation-this-week-tds-202301030551