تغییر نرخ بیکاری در ماه مارس آلمان 16 هزار در مقابل 0 هزار مورد انتظار است

بیکاری آلمان در ماه مارس اندکی افزایش یافت و تعداد افراد بیکار با افزایش 16000 نفری به 2.54 میلیون نفر رسید. شرایط کلی هنوز نسبتاً قوی است، اما آخرین آمار نشان می‌دهد که بادهای معکوس اقتصادی قطعاً اثری از خود بر جای می‌گذارند.


منبع: https://www.forexlive.com/news/germany-march-unemployment-change-16k-vs-0k-expected-20230331/

  • قبل از 2k
  • نرخ بیکاری 5.6 درصد در مقابل 5.5 درصد پیش بینی شده است
  • قبل 5.5%