تغییر فروش خانه جدید ایالات متحده (MoM) بالاتر از پیش بینی ها (-4.7%) در نوامبر: واقعی (5.8%)تغییر فروش خانه جدید ایالات متحده (MoM) بالاتر از پیش بینی ها (-4.7%) در نوامبر: واقعی (5.8%)


منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-new-home-sales-change-mom-above-forecasts-47-in-november-actual-58-202212231500