تعداد سکوهای نفتی بیکر هیوز ایالات متحده +3

  • روغن +3 تا 615
  • گاز طبیعی -1 تا 155

تعداد دکل های حفاری ایالات متحده از ژوئیه ثابت بوده است و DUC ها به کاهش خود ادامه می دهند، که نشان می دهد ممکن است تولید نفت کاهش یابد و پیش بینی های بالای 13 بشکه در روز در سال آینده بسیار خوب است.

باز هم، با 4 دلار افزایش قیمت نفت امروز، فقط زمان زیادی است که پمپاژ بیشتر وسوسه انگیز باشد.


منبع: https://forexlive.com/news/baker-hughes-us-oil-rig-count-3-20221104/