تعداد سکوهای نفتی بیکر هیوز آمریکا -8

شرکت‌های گاز ممکن است در سال جاری با توجه به قیمت‌ها به فکر کاهش سرمایه باشند. اگرچه گاز امروز در یک رالی مناسب 8 درصد افزایش یافته است زیرا هنری هاب به سمت 3 دلار پیش می رود.


منبع: https://www.forexlive.com/news/baker-hughes-us-oil-rig-count-8-20230303/

تعداد سکوهای نفتی بیکر هیوز در این هفته کاهش 8 سکوی نفتی را به 592 نشان داد در حالی که سکوهای گاز طبیعی 3 سکو افزایش یافتند.