تعداد دکل های نفتی بیکر هیوز 607 در مقابل 609 در هفته گذشته

هفته قبل اینجا کلیک کنید


منبع: https://www.forexlive.com/news/baker-hughes-oil-rig-count-607-versus-609-last-week-20230217/

  • سکوهای نفتی 607 در مقابل 609 در هفته گذشته. کاهش 2 در هفته در هفته
  • سکوهای گاز 151 در مقابل 150 سکوی هفته گذشته. 1 تا در هفته
  • مجموع دکل ها 760 در مقابل 761 دکل در هفته گذشته. کاهش 1 در هفته

قیمت نفت خام WTI با قیمت 76.25 دلار معامله می شود که پایین ترین سطح آن به 75.32 دلار رسیده است.