تعداد دکل های نفتی ایالات متحده بیکر هیوز: 601 در مقابل 598منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-baker-hughes-us-oil-rig-count-601-vs-598-202208122342