تصمیم نرخ بهره CBRT ترکیه با پیش بینی ها مطابقت دارد (9%)تصمیم نرخ بهره CBRT ترکیه با پیش بینی ها مطابقت دارد (9%)


منبع: https://www.fxstreet.com/news/turkey-cbrt-interest-rate-decision-meets-forecasts-9-202211241101