تراز تجاری فرانسه در ژوئیه – 14.5 میلیارد یورو در مقابل -13.6 میلیارد یورو مورد انتظار

کسری تجاری فرانسه در ماه جولای افزایش یافت زیرا صادرات 2.3 درصد کاهش یافت در حالی که واردات 0.5 درصد در ماه رشد کرد. کسری حساب جاری نیز از 1.5 میلیارد یورو در ژوئن به 5.3 میلیارد یورو در ژوئیه افزایش یافت که بیشترین میزان از دسامبر سال گذشته است.


منبع: https://forexlive.com/news/france-july-trade-balance-145-billion-vs-136-billion-expected-20220908/