تخمین دوم تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم منطقه یورو + 0.2٪ در مقابل + 0.2٪ پیش فرض Q/Q

  • تولید ناخالص داخلی + 2.1٪ در مقابل + 2.1٪ اولیه سالانه

این قرائت مجدداً بر رشد جزئی اقتصاد منطقه یورو در سه ماهه سوم تأکید می‌کند و اشتغال نیز در سه ماهه 0.2 درصد افزایش یافته است. این کمترین نگرانی با رکود زمستانی است که در سال آینده برای اکثر بخش‌های اروپا آغاز می‌شود.


منبع: https://forexlive.com/news/eurozone-q3-gdp-second-estimate-02-vs-02-qq-prelim-20221115/