تحویل سه ماهه چهارم 2022 تسلا کمتر از برآوردهای وال استریت بود، اما نسبت به سه ماهه چهارم یک سال قبل افزایش داشت.


تحویل تسلا در سه ماهه چهارم 2022 کمتر از برآوردهای وال استریت بود:

  • 405278 وسیله نقلیه در مقابل پیش بینی 431117 وال استریت تحویل داده است.
  • 308600 دستگاه خودرو در سه ماهه چهارم 2021 (یعنی همان سه ماهه سال قبل) تحویل داده شده است.

محدودیت های ذکر شده شامل:

  • مسائل لجستیکی، کاهش تقاضا، افزایش نرخ وام و ترس از رکود

یکی برای افراد TSLA. اطلاعات از طریق رویترز.


منبع: https://www.forexlive.com/news/teslas-q4-2022-deliveries-fell-short-of-wall-street-estimates-but-up-from-q4-a-year-ago-20230102/