تحلیل قیمت GBP/JPY: با کاهش زیان هفته گذشته، 200-DMA را دوباره به دست آورد.منبع: https://www.fxstreet.com/news/gbp-jpy-price-analysis-trimmed-last-weeks-losses-regains-the-200-dma-202209302215