تاثیر شگفتی BOJ در این هفته چقدر قابل توجه بود؟

بر اساس معیارهای دویچه بانک، افت روزانه دلار/ین بزرگترین در دو دهه گذشته بوده است در حالی که افزایش بازدهی 10 ساله JGB بزرگترین از سال 2003 بوده است. چگونه کورودا مطمئناً اعتماد پیروان/ناظران نزدیک BOJ را از دست داده است.


منبع: https://www.forexlive.com/news/how-significant-was-the-impact-of-the-boj-surprise-this-week-20221222/

بخوانید:  USD/MXN می تواند پایین ترین سطح سال 2017 را در حدود 17.60/45 آزمایش کند - SocGen