بیلی از BOE: تورم بریتانیا منعکس کننده یک سری شوک های عرضه است


  • اکنون نشانه هایی را می بینیم که شوک های زنجیره تامین شروع به محو شدن کرده اند
  • بانک‌های مرکزی با شوک‌های عرضه‌ای مواجه شده‌اند که قابل پیش‌بینی نبود

پشت سر گذاشتن پول و بهانه آوردن ظاهر خوبی نیست. تورم 11 درصد است، این وظیفه شماست که بدانید در زنجیره تامین چه اتفاقی می افتد.


منبع: https://forexlive.com/centralbank/boes-bailey-uk-inflation-reflects-a-series-of-supply-shocks-20221116/