بیت کوین با قیمت 19510.82 دلار به MA200 روز نزدیک می شود.


بیت کوین به MA 200 روزه نزدیک می شود

قیمت بیت کوین امروز به روند صعودی خود ادامه داده است و به MA 200 روزه خود در 19510.90 دلار نزدیک می شود. قیمت بالای امروز تا کنون به 19396 دلار رسیده است، فقط 120 دلار یا بیشتر از سطح MA.

قیمت بیت کوین از 31 دسامبر 2021 بالاتر از 200 روز ارزش معاملاتی خود معامله نشده است.

قیمت امروز به بالای 38.2% کاهش حرکت خود از بالاترین سطح 15 آگوست 2022 رسید. این قیمت 19279 دلار است. این سطح یک سطح ریسک نزدیک برای خریداران است.

برای هفته، قیمت این هفته 13.25 درصد افزایش یافته است. این بزرگترین درصد افزایش از هفته 21 مارس 2022 است که قیمت 13.63 درصد افزایش یافت.


منبع: https://www.forexlive.com/Cryptocurrency/bitcoin-moves-closer-to-200-day-ma-at-1951082-20230113/