بیانیه وزرای APEC: دیدگاه های دیگر، ارزیابی های متفاوتی درباره جنگ اوکراین وجود داشت

بیانیه مشترک همان چیزی است که در اوایل این هفته از G20 در اندونزی دیدیم که توسط رئیس جمهور چین شی جین پینگ امضا شد. در آن زمان، می‌پرسید که آیا این نشان‌دهنده تغییر موضع چین در قبال روسیه است یا خیر، اما شاید عنوان بالا نشان دهنده تصویر دقیق‌تری از موضع شی است. با G20، می توان فهمید که نمایش وحدت در رابطه با وضعیت روسیه و اوکراین بسیار مورد نیاز است، اما با APEC، چین رئیس است.


منبع: https://forexlive.com/news/apec-ministers-statement-there-were-other-views-different-assessments-on-ukraine-war-20221118/