بووان، رئیس فدرال رزرو می گوید به وضوح باید به کار برای کاهش تورم ادامه داد

بیشتر در راه است

این مقاله توسط Eamonn Sheridan در www.forexlive.com نوشته شده است.


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/feds-bowan-says-clearly-need-to-continue-to-work-to-bring-inflation-down-20230420/

میشل بومن، رئیس هیئت مدیره فدرال رزرو

  • به وضوح باید به کار برای کاهش تورم ادامه داد
  • بانکداران کاهش رشد اقتصادی را در سال آینده محتمل می بینند، بنابراین فرصت های وام دهی کمتری را می بینند.