بوندس بانک می گوید اقتصاد آلمان در حال انقباض است

  • اقتصاد آلمان در حال انقباض است
  • با کاهش یا جیره بندی مصرف گاز، وضعیت بدتر می شود
  • حتی اگر از سهمیه بندی مستقیم اجتناب شود، احتمالاً اقتصاد منقبض خواهد شد
  • فعالیت اقتصادی ممکن است تا حدودی در این سه ماهه عقب نشینی کند و در ماه های پاییز و زمستان به میزان قابل توجهی کاهش یابد
نقطه روشن این است که آنها انتظار ندارند سناریوی نامطلوب منتشر شده در ژوئن، که شاهد کاهش 3.2 درصدی اقتصاد در سال آینده بود، حداقل تحقق یابد. اما با این وجود، یک رکود در آینده ابرهای سیاه را بر فراز یورو در ماه‌های آینده نگه می‌دارد و بحران گاز/انرژی تنها در سال آینده تشدید خواهد شد.


منبع: https://forexlive.com/centralbank/german-economy-is-already-contracting-says-bundesbank-20220919/