بوندس بانک: تورم اصلی در آلمان به اوج خود رسیده است

  • اما تورم اصلی در ماه های آینده به طور آزمایشی کاهش می یابد
  • چشم انداز کوتاه مدت آلمان نسبت به چند ماه پیش مطلوب تر است
  • چشم انداز اقتصادی تا حدودی روشن تر است، اما فشارهای تورمی بالا همچنان ادامه دارد
ما خواهیم دید که چگونه پویایی دستمزدها بر چشم انداز تورم در ماه های آینده تأثیر می گذارد، اما اگر فشارهای قیمتی بیش از حد انتظار باشد، همچنان ابر تاریکی بر اقتصاد آلمان در سال جاری ایجاد خواهد کرد.


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/bundesbank-headline-inflation-has-peaked-in-germany-20230220/

بخوانید:  با ظهور حرامی صعودی به بالای 0.9200 برمی گردد