بودجه کوچک تراس نخست وزیر بریتانیا – برای کاهش عوارض مسکن برای تحریک اقتصاد

انگلیسی تایمز با گزارشی مبنی بر حرکت در بودجه کوچک تراس که در روز جمعه، 23 سپتامبر اعلام می شود.

تروس خواهان تقویت بازار مسکن برای رشد اقتصادی است

این مقاله توسط Eamonn Sheridan در forexlive.com نوشته شده است.


منبع: https://forexlive.com/news/uk-pm-truss-mini-budget-to-cut-housing-stamp-duty-to-spur-economy-20220920/