به نظر می رسد اوکراین پیشنهاد آتش بس روسیه را در کریسمس ارتدکس رد کرده است


یکی از مشاوران رئیس جمهور اوکراین که رویترز به او اشاره کرد، پیشنهاد روسیه برای آتش بس 36 ساعته در کریسمس ارتدکس را رد کرد و آن را ریاکاری خواند. وی گفت: «روسیه باید خاک اوکراین را که در آن اشغال کرده است ترک کند، در آن زمان آتش بس موقت خواهد داشت».

خیلی برای آن.


منبع: https://www.forexlive.com/news/ukraine-appears-to-reject-russian-truce-offer-during-orthodox-christmas-20230105/