“بسته نمودار” بانک رزرو استرالیا منتشر شد – افزایش تورم شدید است


بانک رزرو استرالیا روندهای کلان اقتصادی و بازار مالی استرالیا را خلاصه می کند و اطلاعاتی در مورد تحولات برای شرکای تجاری اصلی این کشور ارائه می دهد.

شما می توانید آن را از اینجا بررسی کنید:

35 صفحه از نمودارهای آن، من فقط این 3 صفحه را در مورد تورم بیرون کشیدم.

بر اساس این موارد به نظر می رسد که RBA کارهای بیشتری برای انجام دادن دارد. آوردن تورم به باند هدف خود (به طور خلاصه این 2 تا 3 درصد است) یکی از تنها دو شغلی است که RBA دارد (طبق دستور آن، مرحله دوم اشتغال کامل است).

من اوایل این هفته در مورد چشم انداز مسیر افزایش نرخ برای RBA پست کردم:


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/reserve-bank-of-australia-chart-pack-published-the-inflation-surge-is-stark-20230104/