بسته شدن سهام اروپا: روز بازگشت ثابت

در آن هفته هنوز هفته سختی بود:

 • Stoxx 600 -1.0٪
 • DAX آلمان -1.1٪
 • CAC فرانسه، -1.0٪
 • FTSE انگلستان 100 -1.1%
 • Ibex اسپانیا -1.4٪
 • FTSE MIB ایتالیا -1.4%


منبع: https://www.forexlive.com/news/european-equity-close-solid-bounce-back-day-20221209/سهام اروپا در اوایل این هفته به نظر می رسید که آنها ممکن است شروع به جهش کنند، اما گاوها امروز حفاری کردند و یک برد خوب به دست آوردند.

 • Stoxx 600 + 0.8٪
 • DAX آلمان + 0.7٪
 • CAC فرانسه، + 0.4٪
 • فلت FTSE 100 انگلستان
 • Ibex اسپانیا + 0.8٪
 • FTSE MIB ایتالیا + 0.3٪

DAX روزانه