بسته شدن سهام اروپا: روزی قوی برای نشان دادن یک هفته دیگر از افزایش

Stoxx 600 روزانه


منبع: https://forexlive.com/news/european-equity-close-strong-day-to-mark-another-week-of-gains-20221118/

من تمایل دارم فکر کنم که بخش بزرگی از این رالی پنج هفته ای به دلیل هوای خوب است. من روی این ماندگاری برای همیشه حساب نمی کنم. در نمودار Stoxx 600 سوخت زیادی در باک باقی نمانده است.

در هفته:

 • تخت Stoxx 600
 • FTSE 100 انگلستان + 0.8٪
 • DAX آلمان + 1.2٪
 • CAC فرانسه + 0.6٪
 • ایتالیا MIB + 0.6٪
 • اسپانیا IBEX + 0.1٪

تغییرات بسته شدن برای بازارهای اصلی اروپا:

 • Stoxx 600 + 1.1٪
 • FTSE 100 انگلستان + 0.5٪
 • DAX آلمان + 1.2٪
 • CAC فرانسه + 1.1٪
 • ایتالیا MIB + 1.2٪
 • اسپانیا IBEX + 0.9٪