بازارها:

  • CHF پیشرو است، NZD عقب است
  • نفت خام WTI با 1.34 دلار افزایش به 75.63 دلار رسید
  • S&P 500 با 34 واحد کاهش به 3817 رسید
  • طلا با 5 دلار کاهش به 1787 دلار رسید
  • بازدهی 10 ساله آمریکا با 11 واحد افزایش به 3.59 درصد رسید.

بیشتر در راه است