برخی از بزرگترین سودآوران و بازنده‌ها در دارایی‌های عمده جهانی در سال 2022 چه بودند؟


نگاهی به نمونه‌ای از دارایی‌های عمده جهانی از کالاها، فارکس، سهام نشان می‌دهد که مؤلفه انرژی S&P با 59.04 درصد افزایش بیشترین سود را داشته است. بیشترین کاهش، چوب با طول تصادفی در سالی که برای آن یک سال بالا و پایین بود، بود.

در زیر رتبه بندی درصد تغییرات برای طبقات دارایی اصلی آمده است.

درصد تغییرات و رتبه بندی دارایی های عمده جهانی در سال 2022


منبع: https://www.forexlive.com/news/what-were-the-biggest-gainer-and-losers-in-major-global-assets-in-2022-20221231/