برادبنت معاون بانک انگلستان روز دوشنبه صحبت می کند (غیر مرتبط با سیاست پولی)

به نظر می رسد این موضوع با دیدگاه او در مورد اقتصاد و سیاست پولی ارتباطی نداشته باشد، من پرسش و پاسخی در لیست ندارم، اما اگر موردی وجود داشته باشد، شاید نظرات مورد علاقه بازارها ارائه شود.


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/bank-of-england-deputy-governor-broadbent-speaks-on-monday-non-monetary-policy-related-20230227/

در ساعت 09:00 به وقت گرینویچ، که ساعت 4 صبح به وقت شرقی ایالات متحده است:

  • بن برادبنت معاون بانک مرکزی انگلستان
  • در کنفرانسی در مورد فناوری جدید دیجیتال و بخش مالی صحبت می کند
بخوانید:  خریداران GBP/USD فعلاً همچنان در آنجا هستند