برآورد GDPNow فدرال رزرو آتلانتا از 1.4 درصد در 7 سپتامبر به 1.3 درصد کاهش می یابد.

برآورد GDPNow فدرال رزرو آتلانتا از 1.4 درصد به 1.3 درصد کاهش می یابد.

به قول خودشان:

برآورد مدل GDPNow برای رشد تولید ناخالص داخلی واقعی (نرخ سالانه تعدیل فصلی) در سه ماهه سوم سال 2022 است. 1.3 درصد در 9 سپتامبر، از 1.4 درصد در 7 سپتامبر کاهش یافته است. پس از گزارش تجارت عمده فروشی صبح امروز از سوی اداره سرشماری ایالات متحده، رشد سرمایه گذاری ناخالص داخلی خصوصی واقعی در سه ماهه سوم از -5.8 درصد به -6.1 درصد کاهش یافت.


منبع: https://forexlive.com/centralbank/atlanta-fed-gdpnow-estimate-falls-to-13-from-14-on-september-7-20220909/

برآورد GDPNow فدرال رزرو آتلانتا برای رشد سه ماهه سوم به 1.3% در مقابل 1.4% در 7 سپتامبر رسید.