برآورد رویترز پیش بینی می شود که PBoC امروز میانه USD/CNY را روی 7.1203 تعیین کند.

تنظیم LPR نیز تقریباً در همان زمان است:

این مقاله توسط Eamonn Sheridan در forexlive.com نوشته شده است.


منبع: https://forexlive.com/centralbank/pboc-is-expected-to-set-the-usdcny-mid-point-at-71203-today-reuters-estimate-20221121/

نرخ مرجع PBOC CNY حدود ساعت 0115 GMT است.