با تیره شدن چشم انداز اقتصادی، آلودگی های کووید در چین رکورد زد


چین در روز پنجشنبه (24 نوامبر) رکورد بالای آلودگی به کووید-19 را گزارش کرد. شهرهای سراسر کشور قرنطینه های محلی را اعمال کرده اند که چشم انداز دومین اقتصاد بزرگ جهان را کاهش می دهد.

در همین حال، کارگزاری Nomura پیش بینی تولید ناخالص داخلی چین برای سه ماهه چهارم را از 2.8 درصد به 2.4 درصد در سال کاهش داد و پیش بینی خود را برای رشد کل سال از 2.9 درصد به 2.8 درصد کاهش داد که بسیار کوتاه است. هدف رسمی چین حدود 5.5 درصد در سال جاری است.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/chinas-covid-infections-hit-record-as-economic-outlook-darkens-202211250147