بانک مرکزی ژاپن JGB خرید امروز

همانطور که قبلاً در این پست اشاره کردم هیچ نشانه ای از تغییر سیاست قریب الوقوع از سوی BOJ وجود ندارد:

پیشنهاد بانک ژاپن برای خرید اوراق قرضه دولتی ژاپن:

  • 475 میلیارد ین در 1 تا 3 سال
  • 475 میلیارد ین در 3 تا 5 سال
  • 550 میلیارد ین در 5 تا 10 سال
  • 250 میلیارد ین در 10 تا 25 سال
  • پیشنهاد خرید JGB با نرخ ثابت به مقدار نامحدود در سررسیدهای 5 تا 10 ساله

به روز رسانی USD/JPY:


منبع: https://forexlive.com/centralbank/bank-of-japan-jgb-buying-today-20221108/

بازدهی بالاتر در سررسیدهای دیگر به بیرون درز می کند و بانک از طریق این خریدها تلاش می کند تا بازده در این سررسیدها را کنترل کند.

این سررسید 10 ساله جایی است که BOJ کنترل منحنی بازده خود را متمرکز کرده است.