بانک مرکزی اروپا نرخ سپرده خود را به 2.50 درصد افزایش می دهد، اما با کاهش تا پایان سال 2023 – ABN Amro

ما اکنون انتظار داریم که بانک مرکزی اروپا نرخ سپرده خود را تا پایان سه ماهه اول سال 2023 به 2.50 درصد افزایش دهد. پیش از این، مورد اصلی ما این بود که بانک مرکزی اروپا در دسامبر 2022 به سطح اوج 2.0 درصدی رسید و متعاقباً متوقف شد.

اقتصاددانان ABN Amro دیدگاه بانک مرکزی اروپا را اصلاح کردند. آنها اکنون نرخ پایانه را بالاتر می بینند، اما با کاهش تا پایان سال 2023.

ECB کاهش نرخ بهره را در سه ماهه پایانی سال 2023 آغاز می کند

ما اکنون انتظار داریم که بانک مرکزی دوباره کاهش نرخ بهره را در سه ماهه پایانی سال 2023 آغاز کند.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/ecb-to-raise-its-deposit-rate-to-250-but-with-cuts-by-the-end-of-2023-abn-amro-202211141356