بانک مرکزی اروپا: افزایش 75 امتیازی به معنای حرکت مشابه در جلسه بعدی نیست.

  • افزایش 75 امتیازی به معنای حرکت مشابه در جلسه بعدی نیست
  • تاریخ شروع QT را می توان در جلسه دسامبر اعلام کرد

بانک مرکزی اروپا همچنان از انقباض عقب مانده است و در تلاش است تا با ترس از کند شدن رشد، بازی کند.


منبع: https://forexlive.com/centralbank/ecbs-de-cos-the-75-basis-point-hike-does-not-imply-a-similar-move-at-the-next-meeting-20221111/