بانک‌های چینی قصد دارند عامل ضد چرخه‌ای را در تثبیت نقطه میانی یوان احیا کنند – گزارش

USD/CNY بی‌وقفه به 7.20 رسیده است که در سال‌های 2019 و 2020 بالاترین رقم بود.

این مقاله توسط Adam Button در forexlive.com نوشته شده است.


منبع: https://forexlive.com/news/chinese-banks-set-to-revive-counter-cyclical-factor-in-yuan-midpoint-fixing-report-20220927/منبع: https://forexlive.com/news/chinese-banks-set-to-revive-counter-cyclical-factor-in-yuan-midpoint-fixing-report-20220927/