بازده افزایش یافته است، اما آنها بیشتر کاهش یافته اند. سردرگم؟

در گزارش فنی صبحگاهی فارکس، گرگ میچالوفسکی به نظر می رسد تا حدودی به EURUSD، USDJPY و GBPUSD از دیدگاه فنی.

این مقاله توسط Greg Michalowski در www.forexlive.com نوشته شده است.


منبع: https://www.forexlive.com/technical-analysis/yields-are-up-but-they-are-down-more-confused-20230314/

بازدهی ایالات متحده (امروز) افزایش یافته است، اما آنها بسیار بیشتر از هفته گذشته کاهش یافته اند.