بازدهی خزانه داری آمریکا در روز کاهش می یابد و دلار آمریکا را پایین می آورد

با بهبود خلق و خوی این چرخش را به دقت زیر نظر داشته باشید. داستان این هفته تا کنون بی ثبات بوده است.


منبع: https://www.forexlive.com/news/us-treasury-yields-turn-lower-on-the-day-pulling-down-the-us-dollar-20230217/

اوراق قرضه و FX پیام مشابهی را با سهام ارسال نمی کنند.

پس از رسیدن به بالاترین میزان از نوامبر با 3.93 درصد، بازدهی 10 ساله ایالات متحده اکنون تغییر کرده است و تقریباً در روز در 3.85 درصد ثابت است.