توجه داشته باشید که جلسه دسامبر آخرین جلسه برای ایوانز قبل از بازنشستگی خواهد بود.

  • حتی با افزایش های کوچکتر، ظرفیت کافی برای پیاده روی وجود دارد
  • تورم
  • یک پیاده‌روی با سرعت 50 جفت در ثانیه همچنان یک پیاده‌روی بسیار بزرگ است
  • گزارش های تورم همچنان ناامید کننده هستند
  • اگر تورم مطلوب نیست و همچنان می‌خواهید به سرعت بالا بروید، می‌توانید 50 واحد در ثانیه را به طور مکرر انجام دهید.
  • این احتمال وجود دارد که اوج وجوه فدرال رزرو در دسامبر “کمی بالاتر” تجدید نظر شود
  • فدرال رزرو به دنبال سطح مناسبی از محدودیت است

این اولین نشانه ای است که نشان می دهد فدرال رزرو چقدر در مورد صعود در سال 2023 فکر می کند. «کمی بالاتر» ممکن است هر چیزی را در محدوده 4.75-5.50 درصد در بازی قرار دهد. بازار وجوه فدرال رزرو 5.10 درصد است.